Zie Home

Kosten/tarieven

Informatie over de vergoeding van uw behandeling (tweedelijns GGZ)

Vanaf 1 januari 2008 valt ook de geestelijke gezondheidszorg (waaronder psychotherapie) in het basispakket. Tegelijkertijd verandert de manier van declareren. Er worden geen zittingen of gesprekken meer afgerekend, maar een hele behandeling in de vorm van een DBC (Diagnose Behandeling Combinatie).

Per 1 januari 2014 bestaat er geen eigen bijdrage meer voor psychotherapie, voor therapieën die starten in 2013 of later. Wel gaat het verplichte eigen risico in de basisverzekering omhoog naar 385,- euro in 2018. Dit eigen risico wordt geïnd door de zorgverzekeraar.

TARIEVEN

het PcT spreekt met iedere zorgverzekeraar een tarief af dat is gebaseerd op een percentage na de NZA tarieven. Deze tarieven kunt u vinden op de site van de NZA: www.nza.nl

NO SHOW

Indien u niet op uw afspraak verschijnt zonder dat u dat (meer dan) 24 uur van te voren heeft gemeld, brengen u hiervoor 20,- in rekening.

Niet verzekerde zorg

Voor niet verzekerde zorg brengen wij u een tarief van 92,- euro per sessie in rekening.

Zorgverzekeraars

Het PcT heeft in 2018 met alle grote zorgverzekeraars een contract.


logo psychotherapiecentrum