Zie Home

Klachtencommissie

Als je ontevreden bent over de geboden begeleiding of andere aspecten van de diensten van het Psychotherapiecentrum Twente, kun je daarover een klacht indienen bij de betrokken psycholoog. Indien de klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld, kun je de klacht opnieuw neerleggen bij de directeur van het centrum, die de klacht zal melden bij de Klachtencommissie. Deze commissie bestaat uit 4 personen, te weten een externe psycholoog, een externe jurist, een personeelslid van de UT (niet van PCT) en de directeur van het PCT.

logo psychotherapiecentrum