Zie Home

Aanmeldprocedure

Veel studenten melden zich met hun klachten eerst bij het Bureau Studentenpsycholoog. Wanneer blijkt dat de studentenpsychologen de problemen niet afdoende kunnen behandelen, kunnen zij de student in kwestie doorverwijzen naar het Psychotherapiecentrum Twente. 
Ook een eerstelijnspsycholoog, het maatschappelijk werk, de huisarts of een specialist kan zelfstandig verwijzen naar het Psychotherapiecentrum Twente. Tot slot kan een student zichzelf daar aanmelden (h.p.vangelder@ptctwente.nl).

Voor medewerkers geldt dat zij zichzelf kunnen aanmelden, of verwezen kunnen worden door de huisarts, bedrijfsarts, een eerstelijnspsycholoog, het maatschappelijk werk of een specialist.

Let op: in ALLE gevallen is een formele verwijsbrief van de huisarts noodzakelijk. Deze verwijsbrief wordt door de zorgverzekeraar vereist. 
Na aanmelding wordt er een uitnodiging verstuurd door het Psychotherapiecentrum voor een eerste intakegesprek.