UTDienstenCESPsychotherapiecentrum

Belangrijke mededeling aan (oud-)cliënten van het Psychotherapiecentrum Twente (PcT)

Met groot verdriet en diep respect informeren wij u over het overlijden op 26 mei jongstleden van dhr. drs. H.P. van Gelder, oprichter en directeur van Psychotherapiecentrum Twente (PcT). Zijn toewijding aan het welzijn van cliënten en zijn passie voor het vak hebben dit centrum gemaakt tot wat het nu is.

De huidige bestuurder en de commissarissen zijn op zoek naar mogelijkheden om het PcT voort te zetten. Indien dit niet lukt zullen wij het PcT per 31 december 2023 helaas moeten sluiten.

We begrijpen dat dit nieuws vragen en zorgen bij u kan oproepen. Hieronder proberen we enkele van deze vragen te beantwoorden:

  1. Bij wie kan ik terecht met mijn vragen? U kunt tot 31 december 2023 contact opnemen met mevr. M. van de Kolk via m.g.f.vandekolk@ptctwente.nl  of met mevr. E. Wiersma via aejg.wiersma@planet.nl
  2. Wat gebeurt er met mijn dossier? Uw dossier wordt zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Als u wilt, kunnen wij, na het ondertekenen van een informed consent, uw dossier doorsturen naar een andere therapeut of instelling van uw keuze.
  3. Hoe wordt de bewaring van mijn dossier geregeld? Volgens de wettelijke voorschriften moeten cliëntendossiers 20 jaar worden bewaard. We zijn ons bewust van deze verplichting en zijn momenteel actief op zoek naar een passende oplossing voor de veilige en betrouwbare opslag van dossiers voor de vereiste periode. We begrijpen dat dit een belangrijk punt van zorg is en verzekeren u dat we deze kwestie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen. Een en ander zal ook afhangen van de mogelijkheid om het PcT voort te zetten. In de komende maanden zullen we meer duidelijkheid krijgen over hoe en waar de dossiers worden bewaard. Zodra we meer informatie hebben, zullen we u via de website informeren.

We willen u bedanken voor het vertrouwen dat u in het centrum en in dhr. Van Gelder, in Hans, heeft gehad. Het is altijd zijn en onze prioriteit geweest om u de best mogelijke zorg te bieden.

We wensen u het allerbeste voor de toekomst.

Eke Wiersma, psychiater/psychotherapeut/psychoanalyticus PcT
Marille van de Kolk, klinisch psycholoog/psychotherapeut PcT
Joan van Horn, huidige directeur PcT