UTDienstenCESPsychotherapiecentrum

Home

Het Psychotherapiecentrum Twente (PcT) is in 2008 opgericht vanuit een initiatief van de Universiteit Twente OM een goed en toegankelijk psychotherapie-aanbod te creëren voor studenten van het hoger onderwijs in de regio en medewerkers van de Universiteit Twente. Bij het centrum werken BIG-geregistreerde psychotherapeuten met veel ervaring in de  behandeling van deze doelgroepen.

In principe staat het centrum open voor alle in Nederland verzekerden die door hun huisarts voor BGGZ of SGGZ verwezen worden.

Per 1 oktober 2020 heeft het centrum een aanmeldstop voor CZ.

N.a.v. het coronavirus

HET Psychotherapiecentrum Twente heeft per 1 juni  besloten individuele therapie en groepstherapie door te laten gaan. Wij vragen alle cliënten zich te houden aan de richtlijnen van het RIVM (https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden) en zich bij verkoudheid en ook bij milde klachten ZICH WEGGEHAALD ziek te melden. Als er zich grote veranderingen voor doen, zullen wij u opnieuw op de hoogte brengen. 

Ook  beeldbellen is mogelijk. Indien u daar gebruik van wilt maken, geeft u dat dan tijdig aan, dan kan uw hulpverlener u een link naar een beveiligde website plus een inlogcode E-mailen,

Het PcT

logo psychotherapiecentrum